Taal


Logopedisten kunnen hulp bieden bij een vertraagde taalontwikkeling.

Er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind op taalgebied achterblijft of afwijkt in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

 

Een kind kan moeite hebben om de taal goed te begrijpen, maar er kunnen ook problemen zijn met het maken van zinnen; kinderen met taalproblemen maken vaak grammaticaal onjuiste, ofwel ‘kromme’ zinnen.
Bij taalproblemen kan er sprake zijn van een kleine woordenschat en is het begrijpen en vertellen van verhalen vaak moeilijk. Het kan lastig zijn om buiten het hier -en- nu te vertellen. Bij het spreken zijn vaak stopwoorden, denkpauzes of herhalingen in de zinnen hoorbaar.
Een kind kan ook problemen hebben met het gebruiken van taal in de communicatie en in de communicatievoorwaarden, zoals beurtgedrag, luisteren en oogcontact in gesprekssituaties.Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat een kind moeite heeft met taal zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

 

Een kind heeft van 0 tot 6 jaar een gevoelige periode voor het leren van de taal. De manier waarop het kind taal leert is van grote invloed op de verdere taal- en denkontwikkeling. Een vertraging in de taalontwikkeling kan problemen geven: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Wanneer het kind moeite heeft met begrijpen of zichzelf niet duidelijk kan maken, kan hij/zij een bepaald gedrag gaan vertonen. Zo kan het kind bijvoorbeeld angstig, boos of agressief worden of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

wat doet de logopedist?


Kinderen kunnen al vanaf twee jaar bij de logopedist terecht De logopedist onderzoekt uitgebreid de taal en de spraak van het kind. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testen. Verder onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts of kno-arts kan nodig zijn.

Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken krijgen de voorwaarden om tot spreken te komen aandacht: het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van een ander, het oogcontact en het wisselen van beurten.

 De logopedist kan het taalbegrip trainen, er kan worden gewerkt aan de uitbreiding van de  woordenschat,  het verbeteren de zinsbouw, het vervoegen van woorden en het vertellen van een logisch verhaal.

 

In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in de omgeving van het kind. Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde taalontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden.

informatie over: