Adem en Stem


De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe de boodschap overkomt. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop je de woorden uitspreekt

 

Stemklachten kunnen bij iedereen voorkomen, zowel bij kinderen als bij volwassenen. De meeste mensen hebben bijvoorbeeld na een feest of tijdens een verkoudheid wel eens stemklachten. Ze zijn dan van voorbijgaande aard. Als keelpijn na intensief stemgebruik echter regelmatig blijft voorkomen, kan men daarvan zoveel hinder ondervinden, dat de zin om te spreken afneemt. De stem wordt hees of schor, valt weg en kan niet meer zo gebruikt worden als men wilt.   Er kan een gevoel bestaan van een slijmpropje of kriebel in de keel dat niet weggeslikt kan worden. De manier van ademen kan anders en onregelmatig zijn. De keel kan branderig, pijnlijk of dichtgesnoerd aanvoelen en is geïrriteerd. 

 

Deze klachten kunnen ook voorkomen bij veelvuldig keelschrapen en kuchen. Intensief stemgebruik vermoeit de keel en het fijne weefsel van de stembanden. Die vermoeidheid kan zich over het hele lichaam uitbreiden, zodat men zich aan het einde van de dag soms erg moe voelt.

 

Keelklachten en stemklachten bij intensief stemgebruik kunnen wijzen op een verkeerd gebruik van de stem. De KNO-arts kan een eventuele organische oorzaak, zoals een poliep of stembandknobbeltjes, uitsluiten.

wat doet de logopedist?


 De logopedist verricht (stem)onderzoek, stelt de logopedische diagnose en maakt een behandelplan.

In de behandeling let ze op de lichaamshouding als voorwaarde voor een goed gebruik van de stem. Er zal gewerkt worden aan de ademhaling (adembeweging en ademritme) en aan een ontspannen manier van stemgeven. De logopedist beschikt hierbij over verschillende technieken en oefeningen. Ook wordt bekeken hoe het stemgebruik van de patiënt in het dagelijks leven is, om advies op maat te kunnen geven. Stemsparende adviezen, ook wel stemhygiënische adviezen genoemd, zullen gegeven worden. Daarbij besteedt de logopedist aandacht aan arbeidsomstandigheden als akoestiek en omgevingslawaai. Als men zich de aangereikte technieken eigen maakt en de stemsparende maatregelen ter harte neemt, kunnen de keel- en stemklachten geheel verdwijnen.

informatie over: