Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.
Aan het begin van de behandeling zal schriftelijk toestemming gevraagd worden voor uitwisseling van gegevens met betrokkenen zoals bijvoorbeeld de huisarts, de leerkracht, de peuterleidster of de          

                                                                                                              schoollogopedist.

 

Wij sturen altijd een eindverslag naar de huisarts en de verwijzer (indien niet de huisarts). Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na afloop van die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd. U heeft inzagerecht in het dossier van u of uw (minderjarige) kind.

 

De praktijk heeft een privacyregelement, u kunt het hier inzien: Privacyregelement logopediepraktijk Oosterhout Zuid